Skriftlig eksamen avlyst

Utdanningsdirektoratet har besluttet å avlyse alle skriftlige eksamener for elever

Elever

Alle skriftlige eksamener i videregående er avlyst for elever. Elevene får fullverdig vitnemål selv om skriftlig eksamen er avlyst. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning.

Elevene må bestå alle fagene for å få vitnemål.

Regjeringen vurderer om det vil være mulig å gjennomføre muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Dette besluttes etter påske.

Privatister

Kunnskapsdepartementet ser på mulige løsninger for at privatister skal kunne ta eksamen, inkludert skriftlig eksamen.

Er du elev på Sørumsand vgs, og i tillegg har meldt deg opp som privatist (inkludert morsmålseksamen), er du privatist i fag du har meldt deg opp til eksamen i.

Les mer om Utdanningsdirektoratets beslutning her: 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/eksamen-2020/

Kontaktperson

Anne Kari Taraldrud

Eksamensansvarlig, VIS-administrator og inntaksansvarlig

E-post Anne.Kari.Taraldrud@sorumsand.vgs.no

Tlf: 92261285