Opplæringen på Sørumsand vgs på digitale læringsplattformer.

Skolen bruker It`s learning eller Teams som læringsplattformer. I tillegg kan den enkelte faglærer benytte andre digitale plattformer for å gi elevene best mulig opplæring.

Viken fylkeskommune har gitt denne informasjonen til skolene 19.mars: 

-Utdanningsdirektoratet har gjort unntak for å føre fravær som registreres på vitnemål og kompetansebevis. Dette gjelder fra og med 13. mars da skolene ble stengt

-Viken fylkeskommune forventer likevel at tilstedeværelse registreres av faglærere i perioden. Skolen vurdere hvordan faglærer skal registrere frammøte avhengig av hvordan den digitale opplæringen er lagt opp. Skolen har ansvar for at elevene får opplæring og at tilstedeværelse registreres.

-Elevene melder fra til faglærer om de ikke er til stede i opplæringen.

-Lærerne legger til rette for elevaktivitet, og elevene er aktivt til stede i opplæringen

For Sørumsand vgs innebærer dette følgende:

Skolen er stengt, og opplæringen foregår nå digitalt. På Sørumsand bruker vi It`s learning eller Teams som læringsplattformer. I tillegg kan den enkelte faglærer benytte andre digitale plattformer for å gi elevene best mulig opplæring. 

I utgangspunktet gjelder timeplanen. Det vil si at faglærerne gjennomfører digitale læringsopplegg etter timeplanen og at elevene deltar til oppsatt tid. Faglærere kan velge andre løsninger dersom det gir best læring for den aktuelle klassen, noe den enkelte faglærer informerer sine elever om. Vi må ta høyde for at vurderinger i perioden hvor skolen har digital opplæring blir gjort på andre måter enn det som har vært planlagt.

Vi har samme forventinger til elevenes arbeidsmengde og arbeidsinnsats som om de fysisk sett skulle ha vært på skolen.
Så lenge skolen er stengt, føres det ikke fravær. Elevene melder likevel ifra til faglærer dersom de ikke kan delta i den digitale opplæringen. Elever må være aktive, gjøre de oppgavene de får og fremstille seg for vurdering. Elever som ikke deltar aktivt i opplæringen, blir kontaktet av faglærer eller PV. Dersom elevene står i fare for å ikke kunne bli vurdert i fagene, vil de bli varslet om dette.

 

Kontaktpersoner i pedagogisk støtteteam

Elever som har spørsmål om den nye digitale hverdagen, tar kontakt med sin PV. Elever kan også ta direkte kontakt med IKT-ansvarlig Lars Jøraas på lars.joraas@sorumsand.vgs.no, eller ringe på telefon 473 98 787.

Elever som har behov for å låne bøker på skolens bibliotek, sender epost til bibliotekar Elisabeth Reiersen elisabeth.reiersen@sorumsand.vgs.no

Elever som har utfordring med pålogging til It`s learning, eller tilgang til fag på It`s learning, kontakter Katerine Sennerud på melding i It`s learning eller VIS (Visma InSchool), eventuelt på epost katerine.sennerud@sorumsand.vgs.no.

Andre spørsmål retter elever og foresatte til PV.

 

 

Kontaktpersoner

lynxfoto.weebly.com

Kjell Hermann

Rektor

E-post kjell.hermann@sorumsand.vgs.no

Tlf: 91787812

Per Kåre Grahn

Ass. rektor og studieleder yrkesfag

E-post Per.Kare.Grahn@sorumsand.vgs.no

Tlf: 92843623

Anne Kari Taraldrud

Eksamensansvarlig, VIS-administrator og inntaksansvarlig

E-post Anne.Kari.Taraldrud@sorumsand.vgs.no

Tlf: 92261285