VismaInSchool

Spørsmål om VIS?

Dokumentasjon på fravær laster du som elev selv opp i VismaInSchool. Dersom du trenger hjelp med dette, tar du kontakt med PV. Det samme gjelder om du vil søke om fritak fra opplæring eller vurdering i sidemål eller kroppsøving, og om du vil søke om særskilt tilrettelegging på eksamen.

Elever på yrkesfag og studieforberedende har i dag fått en melding på ITL angående VismaInSchool, med et brev fra Fylkesdirektøren i Akershus.