Spesialister i team

I uke 46 gjennomførte elevene på vg2 og vg3 studieforberedende prosjektet Spesialister i team.

I prosjektuka var timeplanen annerledes for både elever og lærere. Elevene fulgte de vanlige klassene sine hele uka, men ble delt inn i mindre grupper ved noen av prosjektene. Elevene gjennomførte tverrfaglige prosjekter i kroppsøving, samfunnsfag, realfag, mediefag og språk. Prosjektet er knyttet til overordnet del av lærerplanen og lærerne har planlagt oppleggene ut i fra dens verdier og prinsipper. Noen av de viktigste prinsippene er dybdelæring, sosiale ferdigheter og tverrfaglige emner som folkehelse/livsmestring og demokrati/medborgerskap. 

Prosjektuka inneholdt følgende aktiviteter:

Kroppsøvning

Kroppsøvningstimene fant sted på Bjønnåsen i Rælingen. Elevene kledde seg etter været og hadde med seg matpakker. 

Samfunnsfag

Elevene på vg2 arbeidet med teamet ungdom og arbeidsliv. De ble kjent med krav innenfor arbeidslivet, egne interesser, veien videre og innføring i CV-skriving. Tema for vg3-elevene var kilder og enkeltindividers historie på Holocaustsenteret på Bygdøy. 

Realfag

I realfagstimene hadde de opplegg innenfor sannsynelighet, gambling og programmering. 

Mediefag

Elevene fikk i oppgave å lage en felles musikkvideo. De fikk innføring i kamerateknikk og profesjonelt redigeringsverktøy. Sammen fikk de utvilke ideer, filme, fotografere og redigere. 

Språk

Her fikk de oppgave om å lage en turistbrosjyre om Sørumsand for ungdom fra andre land. Elevene var ute for å innhente informasjon og bilder om ulike severdigheter i skolens nærområde.