Skal du ta eksamen i høst?

Skal du ta morsmålseksamen eller privatisteksamen høsten 2019?

Logg inn på https://privatist.inschool.visma.no/ for å se hvilken skole du skal ta eksamen på og eksamensdato.

Morsmålseksamen

Morsmålseksamen er både skriftlig og muntlig. Den muntlige eksamen inneholder en lytteprøve. Videre gjennomføres muntlig eksamen ved at du trekker en oppgave 30 min før eksamineringen starter. Ca. 5 minutter av eksamenstiden kan avsettes til et eventuelt innlegg/presentasjon fra eksamens­kandidaten. Den øvrige tiden (ca. 25 minutter) brukes av eksaminator og sensor til samtale med eksamenskandidaten om presentasjonen/innlegget og øvrige deler av temaet/problem­stillingen. For øvrig kan kandidaten eksamineres i hele læreplanen for faget.

Skriftlig eksamen i morsmål er 5 timer.

 

Skal du ta ny, utsatt eller særskilt eksamen ved Sørumsand i høst?

Da har du fått brev og/eller epost fra oss om eksamensdato og oppmøtetid.

 

Spørsmål? Ta kontakt med eksamensansvarlig Anne Kari Taraldrud anne.kari.taraldrud@sorumsand.vgs.no eller spesialkonsulent Katerine Sennerud katerine.sennerud@sorumsand.vgs.no