VIS - Visma In School - Nytt skoleadministrativt system

Visma In School (VIS) innføres i Akershus fylkeskommune høsten 2019.

Visma InSchool (VIS) skal legge til rette for å møte den videregående skolens framtidige behov.

  • Målet med VIS er å fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen.
  • VIS legger til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet.
  • VIS er en digitalisering av framtidens skoleadministrasjon - og gir mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt.
  • VIS skal redusere tid som brukes til administrativt arbeid og frigjøre tid til pedagogiske aktiviteter.
  • VIS vil gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på.

 

https://inschool.zendesk.com/hc/no/articles/360032163392