Bransjetreff for yrkesfag

Onsdag 18.september ble det arrangert bransjetreff for yrkesfagene Teknikk og industriell produksjon og Elektrofag.

Representanter og lærlinger fra seks ulike opplæringskontorer i Oslo og Akershus besøkte skolen for å presentere fag og bransjemuligheter for elevene ved yrkesfag. Målet for dagen var informasjon og samarbeid i forbindelse med rekruttering til bransjen.

Det lille auditoriet var fullsatt av elever da representantene holdt hvert sitt foredrag hvor de presenterte opplæringskontorene og karrieremuligheter innenfor deres bransje. Deretter fikk elevene mulighet til å møte representantene og lærlingene i "speed date". Det var stor interesse for å komme i kontakt med opplæringskontorene. 

Følgende representanter stilte ved bransjedagen:

  • Opplæringskontoret for visuell kommunikasjon
  • Opplæringskontoret for matindustri
  • Opplæringskontoret for industribedrifter
  • Opplæringskontoret for mekaniske fag + to lærlinger 
  • Opplæringskontoret for bilfag
  • Forsvaret

Opplæringskontoret for mekaniske fag hadde med seg tidligere elever ved skolen, Daniel Martinsen og Håkon Hagen, som idag er lærlinger i mekaniske bedrifter. De gikk ut av skolen i 2018 og 2019. 

Informasjonsskriv  I-Herje
Informasjonsskriv
I-Herje