Utveksling i Sør-Afrika

Etter informasjonsmøter både for foresatte og elever er søknadsprosessen for utveksling til Helderberg International School i Cape Town våren 2020 i gang.

Søknadsfristen for utvekskling i Sør-Afrika er 20.september 2019 kl.16.00, med intervjuer påfølgende uke.

Søknaden sendes til både mads.thorstensen@sorumsand.vgs.no og Solfrid.Braathen@sorumsand.vgs.no innen fristen. Bruk emne "Søknad Sør-Afrika".

Søknaden skrives på engelsk og inneholde følge:

  • Hvorfor ønsker du å dra på utveksling til Sør-Afrika?
  • Hvilke personlige egenskaper gjør deg skikket til å reise?
  • Tidligere erfaring med lengre utenlandsopphold
  • Tanker om å bo hjemmefra hos vertsfamilie
  • Tanker om å møte kulturforskjeller
  • Arbeidsvaner knyttet til skolearbeid og det å måtte jobbe selvstendig
  • Eventuelle referanser med kontaktinformasjon

Foresattes samtykke er avgjørende for å kunne dra. Husk også at selv om lånekassen dekker mesteparten av utgiftene medfører oppholdet en egenandel på rundt 15000 samt lommepenger under oppholdet.

 

Spørsmål rundt utvekslingen kan rettes til mads.thorstensen@sorumsand.vgs.no eller solfrid.braathen@sorumsand.vgs.no