Fravær - problem med registrering

Det er flere problemer med registrering av fravær. Vi er kjent med problemene og jobber med å rette opp, men det vil ta noe tid før dette er i orden.

Elever som har fått registrert for mye fravær, vil få dette slettet Vi ber foresatte og elever avvente, men har dere spørsmål som ikke kan vente tar eleven kontakt med sin PV.