Sørumsand videregående skole på forsiden av Indian Concrete Journal

I august hadde vi besøk av en delegasjon fra India som ønsket å lære om gjenvinning av byggavfall og hvordan de resirkulerte materialene best kan anvendes.

Fredag 23.august tok Sørumsand videregående skole i mot besøk fra India ledsaget av SINTEF ved Christian J. Engelsen. Delegasjonen fra India var på besøk i Norge for å lære mer om gjenvinning av byggavfall og hvordan de resirkulerte materialene best kan anvendes. Dette er en del av et indisk-norsk teknologisamarbeid mellom indiske myndigheter og SINTEF der målsetningen er å øke gjenvinningskapasiteten på tungt byggavfall i India. Deltagere i den Indiske delegasjonen representerer sentrale aktører innen resirkulering, entreprenører og delstatsmyndigheter. Besøket er et viktig ledd i kunnskapsformidling fra norske aktører på steder der riktig ressursutnyttelse kan få stor positiv effekt på miljøet. Behovet for å lære om materialgjenvinning er enormt.

Det  nyeste bygget ved skolen stod ferdig i 2003 og halvparten av betongen som er benyttet er produsert med resirkulert materiale fra byggavfall. Prosjektet ble den gang gjennomført som et demonstrasjonsprosjekt i samarbeid med Akershus fylkeskommune.

Tall fra 2018: I Norge genereres det årlig opp mot 2 millioner tonn byggavfall. I India spriker beregningene fra 60-500 millioner tonn i året. I verdensbyene Mumbai og Delhi generes det nærmere 7 000 - 10 000 tonn daglig, altså enorme mengder. 

Les utdrag fra artikkelen "Use of recycled concrete aggregates – full scale demonstration" her:

https://www.icjonline.com/editionabstract_detail/092019

 

Nettside: www.icjonline.com 

Facebook: https://www.facebook.com/TheIndianConcreteJournal

Instagram: https://www.instagram.com/icjonline