Skolevalg onsdag 4.september

I forkant av skolevalget ble det arrangert paneldebatt og valgtorg i Bingsfosshallen

I god tradisjon ble det fredag 30.august arrangert paneldebatt og valgtorg for både elever og lærere i forkant av skolevalget. Samfunnsfagsseksjonen med Mads Thorstensen i spissen stod for planlegging og gjennomføring av arrangementet. Paneldebatten ble ledet av  Lea Karoline Sundal  og Dan Vetle Urdahl.

Panelet bestod av ungdomspolitikere fra Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet de grønne, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet. Politikerne startet innledningsvis med en appell om hvorfor man burde stemme på de ulike partiene og hvilke saker de brenner for. Videre var det forberedt gode spørsmål fra ordstyrerne som ledet de igjennom det hele. Alle politikerne fikk muligheten til å komme til ordet ved hvert spørsmål. Temaer som ble tatt opp var blant annet skolehelsetjenesten, klimaendringer og sentralisering. Avslutningsvis fikk hver og en av politikerne holde en sluttappell. De førte en spennende debatt og skapte engasjement blant elevene.

Etter paneldebatten stod politikerne ved hver sin stand slik at både elever og lærere hadde mulighet for å møte representantene fra de ulike partiene. 

Mulighet for å stemme på skolen

Onsdag 4.september gjennomføres skolevalget hvor alle elever får mulighet til å stemme. Elevene går samlet fra klasserommene til biblioteket mellom kl. 0900-1400. Lærere har oversikt over hvilken klasse som skal stemme når. Følgende partier stiller med liste til skolevalget:

 

Arbeiderpartiet

Høyre

Fremskrittspartiet

Kristelig Folkeparti

Senterpartiet

Venstre

SV – Sosialistisk venstreparti

Rødt

Miljøpartiet De Grønne

Pensjonistpartiet

Demokratene

Liberalistene

Helsepartiet

Piratpartiet

Partiet De Kristne

Kystpartiet

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger

Alliansen

Blank stemme

Dette gjør du når du skal stemme:

  1. Finn riktig kø ved å se på skilt i biblioteket
  2. Registrer deg ved å bli krysset av på klasselistene
  3. Gå alene inn i ledig valgavlukke
  4. Finn stemmeseddelen til partiet du ønsker skal få din stemme, og brett denne som anvist på stemmeseddelen
  5. Lever stemmeseddelen ved valgurnen, hvor den blir stemplet. Legg den selv i urnen, og du har stemt!

Godt valg!