Informasjon om rett til særskilt språkopplæring

Rett til særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter er hjemlet i opplæringsloven og i privatskoleloven

Du har rett til særskilt norskopplæring hvis du:

  • har et annet morsmål enn norsk eller samisk
  • ikke kan følge undervisningen på norsk som følge av manglende norskkunnskaper

Dette skal være en overgangsordning inntil du har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen. Særskilt norskopplæring skal være det fremste virkemiddelet for elever som ikke kan følge undervisning gitt på norsk.

Skolen må kartlegge og vurdere dine norskspråklige ferdigheter for å kunne gi deg et riktig undervisningstilbud. 

Kontaktperson

Anne Kari Taraldrud

Leder pedagogisk støtte

Eksamensansvarlig og inntaksleder

E-post Anne.Kari.Taraldrud@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867607