Skoleprogrammet VIP Makkerskap fra skolestart

Et praktisk verktøy for bedre læringsmiljø. Gode relasjoner - godt læringsutbytte

Vi vet at faglig og sosial fungering henger tett sammen, og at elevene bruker mye energi de første ukene av skoleåret på å finne sin sosiale plass. Ved å starte med VIP-makkerskap allerede første skoledag kan det være lettere å unngå at enkeltelever som kjenner hverandre fra før danner ekskluderende klikker. VIP-makkerskap handler om kollegialt felleskap, ikke om påtvunget vennskap

 

.