Har du spørsmål om inntak til videregående?

Informasjon om datoer i inntaksperioden

Hvis du ikke får svar på det du lurer på her kan du sende e-post til Anne Kari Taraldrud på anne.kari.taraldrud@sorumsand.vgs.no

 

Her er et utdrag fra inntakssidene til Akershus fylkeskommune:

10. juli - melding om utfall fra første inntak
Du kan sjekke om du har kommet inn på førstevalget ditt, ved å klikke deg inn på www.vigo.no . Her svarer du også på tilbudet. Dersom du har oppgitt et mobiltelefonnummer vil du motta en SMS når inntaket er klart, ellers vil du få svarbrev i posten. Merk deg at dersom du ikke har mottatt verken SMS eller svarbrev, må du likevel logge deg inn på Vigo for å sjekke resultatet av inntaket. Du logger deg inn med MinID.


19. juli - svarfrist første inntak
Manglende svar på tilbud om plass og ventelisteplass vil bli regnet som avslag, og vil kunne medføre at du mister plassen din. Dette gjelder ikke dersom du har lagt inn forhåndssvar i Vigo. Merk deg at dersom du har fått avslag på førstevalget ditt, men ønsker å beholde plassen du har fått tilbud om, må du legge inn svaret «nei til venteliste» i Vigo. Ellers risikerer du å miste denne plassen til fordel for en høyere prioritert plass i neste inntaksrunde.


25. juli - melding om utfall av andre inntak
Du vil motta SMS eller svarbrev bare dersom du får tilbud om ny plass. Også her sjekker du resultatet av inntaket og svarer på tilbudet via Vigo.
1. august - svarfrist andre inntak


Fra 1. august til 1. september er det ingen opprykk fra venteliste før alle søkere med ungdomsrett uten tilbud har fått tilbud om skoleplass.


20. august - skolestart
Tirsdag 20. august er første skoledag for alle de videregående skolene. Nøyaktig tidspunkt for oppmøte finner du i Vigo, og skoleplassen anses som akseptert ved at du takker ja til tilbudet og møter opp på skolen den første uken etter skolestart. Har du ikke anledning til dette må du gi beskjed til skolen om fraværet, ellers vil plassen gå til en annen søker.


1. september - ordinært inntak avsluttes