Tirsdag 20. august

Her er informasjon om oppstarttidspunkter første skoledag til høsten.

Alle møter opp på torvet ved hovedinngangen
Vg 1 klokka 10.00.
Vg2 og Vg3 klokka 11.00.
Tilrettelagt opplæring klokka 12:00

Elevene som skal gå i innføringsklassen for minoritetsspråklige har fått egen informasjon om oppstart fredag 23. august