Lokal skolerute

Skolerute 2018-2019 for Sørumsand videregående skole

 

Første skoledag: Torsdag 16. august


Høstferie: 1. - 5. oktober (uke 40)


Aksjon Siteki/nettverksdag for lærere: 30. november


Siste skoledag før jul: 21. desember


Juleferie: 22. desember - 2. januar. Lærere starter 2.januar. Elevene starter 3. januar


Første skoledag etter jul: 3. januar


Vinterferie: 18. - 22. februar (uke 8)


Påskeferie f.o.m : 15. april Lærerne har kompetansedag 23.april.

Elevene starter 24. april.


Onsdag 1. mai: Fri

Fredag 17. mai: Fri

 

Kristi himmelfartsdag: 30. mai Fri

Fridag fredag 31.mai


2. pinsedag: 10. juni


Siste skoledag: Fredag 21. juni

 
 

   

Felles skolerute for videregående skoler i Akershus 2018-2021

Aktivitet / Skoleår

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Skolestart 16. august 20. august 18. august
Høstferie Uke 40 Uke 40 Uke 40
Juleferie 24. des - 02. jan 23. des - 01. jan 23. des - 03. jan
Vinterferie Uke 8 Uke 8 Uke 8
Påskeferie 15.-22. april 6.-13. april 29. mars - 5. april
Siste skoledag 21. juni 23. juni 22. juni
Fridager 1. mai
17. mai
30. mai
10. juni
1. mai
17. mai
21. mai
01. juni

1. mai
13. mai
17. mai
24. mai