Offentliggjøring av uttrekk til muntlig, muntlig-praktisk eksamen for 3MKA, 3PBA, 3STA og 3STB

17
juni
Fra kl: 09:01
Torget - Sørumsand videregående skole
Legg til i kalender

Offentliggjøringstidspunkt C - 3MKA

Offentliggjøringstidspunkt 3PBA

Offentliggjøringstidspunkt B - 3STA/B


Elevene i 3MKA kan bli trukket ut til eksamen på disse alternativene:

Offentliggjøringstidspunkt A 05.06.19 kl. 09
Forberedelsesdager A 05. og 06.06.19
Eksamensdag A 07.06.19

Offentliggjøringstidspunkt B 11.06.19 kl. 09
Forberedelsesdager B 11. og 12.06.19
Eksamensdag B 13.06.19

Offentliggjøringstidspunkt C 17.06.19 kl. 09
Forberedelsesdager C 17. og 18.06.19
Eksamensdag C 19.06.19

 

Datoer for muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen for 3PBA:
Offentliggjøringstidspunkt 17.06.19 kl. 09
Forberedelsesdager 17. og 18.06.19
Eksamensdag 19.06.19

 

Elevene i 3STA og 3STB blir trukket ut på ett av de to alternativene, se under.
(Eller til begge alternativene om eleven skal ha en ekstra slik eksamen)

Offentliggjøringstidspunkt A 11.06.19 kl. 09
Forberedelsesdager A 11. og 12.06.19
Eksamensdag A 13.06.19

Offentliggjøringstidspunkt B 17.06.19 kl. 09
Forberedelsesdager B 17. og 18.06.19
Eksamensdag B 19.06.19