Tilrettelagt opplæring, større grupper

Trenger du noe tilrettelegging for å nå målene dine? Ønsker du å gjennomføre VG1 eller grunnkompetanse i grupper med inntil 8 elever og tettere oppfølging over 2-3 år?

Opplæringstilbud større grupper inntil 8 elever

Sørumsand videregående skole har tilbud innenfor følgende utdanningsprogram:

  • Elektrofag
  • Restaurant- og matfag
  • Teknikk- og industriell produksjon

Individuell opplæringsplan

Alle elever med rett til spesialundervisning får utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP). Disse planene blir utarbeidet av faglærere og kontaktlærer på bakgrunn av enkeltvedtak om spesialundervisning, kartlegging av den enkelte elev, samtaler med elev og eventuelt foresatt og annen relevant informasjon.

Utplassering i bedrift

Det er et mål at alle elever skal ut i arbeidspraksis 2 dager i uken.

Grunnkompetanse og kompetansebevis 

Du får et kompetansebevis som dokumenterer den kompetansen du har fått gjennom opplæringen. Du vil senere kunne gjennomføre ytterligere opplæring med sikte på full yrkes- eller studiekompetanse.

Søknadsfrist 1. februar!

Kontaktperson

lynxfoto.weebly.com

Margrethe Westbye Espeland

Studieleder Tilrettelagt opplæring og innføringsklasser

E-post Margrethe.Westbye.Espeland@sorumsand.vgs.no