Involvering av foreldre

Alle foresatte inviteres til informasjonsmøte ved skolestart

Elev og foresatte mottar midt i 1. termin en underveisvurdering i alle fag (Mv1 – 1. midtterminvurdering). Denne er knyttet til elevens måloppnåelse så langt i skoleåret. Underveismeldingen inneholder følgende:

  • Tilbakemelding - hva eleven har vist
  • Framovermelding - hvordan eleven bør jobbe framover

Underveisvurderingen gir en antydning om høg måloppnåelse, god måloppnåelse og lav måloppnåelse.

Utviklingssamtale med kontaktlærer

Sammen med midtterminmeldingen mottar foresatte og elev invitasjon til en utviklingssamtale med kontaktlærer der elevens videre utvikling er hovedtema.

Varsel

Skolen/kontaktlærer/faglærer sender varsel til elever dersom reglene i ordensreglementet ikke overholdes.

Foresatte er velkommen til å ta kontakt med skolen, kontaktlærer og faglærere.