Mobbing og trakassering

Sørumsand videregående skole har nulltoleranse for mobbing. Personlig veileder (kontaktlærer) følger opp mistanke om mobbing umiddelbart

Handlingsplan mobbing, rus og vold 

Elevene har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring jamfør Opplæringslovens § 9a elevenes skolemiljø.

Sørumsand videregående skole har utviklet en handlingsplan mot mobbing, rus og vold. Handlingsplanen skal gi klare retningslinjer for hvordan mobbing, rus og vold kan forebygges og hvem som er kontaktperson i de ulike situasjonene.

Handlingsplanen skal også klargjøre hvilket ansvar den enkelte har, og når man skal samarbeide med andre etater. 

Kontaktperson

lynxfoto.weebly.com

Dan Vetle Glans Urdahl

Lærer, miljøarbeider

E-post Dan.Vetle.Glans.Urdahl@sorumsand.vgs.no