Rektor og ledelse

Kjell Hermann

Rektor

Rektor er skolens øverste leder, og har overordnet ansvar for alle pedagogiske og administrative områder.

Beate Schilling

Assisterende rektor

Assisterende rektor er rektors stedfortreder og er leder for pedagogiske støtteoppgaver.

Trude Andersen

Administrasjonsleder

Administrasjonsleder har ansvar for økonomi, lønn, personalområdet, arkiv og SATS.

Margrethe Espeland

Studieleder tilrettelagt opplæring og innføringsklasser

Studieleder for tilrettelagt opplæring og innføringsklasser.

Per Grahn

Studieleder yrkesfag

Studieleder for utdanningsprogrammene elektrofag, teknikk og industriell produksjon og Vg2 transport og logistikk og restaurant- og matfag.

Marianne Isaksen Øvergård

Studieleder medier og kommunikasjon

Studieleder for utdanningsprogram medier og kommunikasjon og ansvarlig for skolens satsing innenfor entreprenørskap. Marianne er også skolens karriererådgiver.

Anne Tronvoll

Studieleder studiespesialisering

Studieleder for utdanningsprogram studiespesialisering og 3. påbygging.  Ansvarlig for skolens satsing på internasjonalisering.

Grete Hjelm

Opplæringsleder

Opplæringsleder har ansvar for eksamen. Følger opp skolens pedagogiske mål og satingsområder. Analysearbeid innenfor skolens resultater.

 

Sissel Christensen

Leder for elevtjenesten

Leder for elevtjenesten  følger opp og koordinerer skolens rådgivings- og helsetjenster, og er sosialpedagogisk rådgiver.

Kontaktpersoner

lynxfoto.weebly.com

Kjell Hermann

Rektor

E-post kjell.hermann@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867603 / 917 87 812

lynxfoto.weebly.com

Grete Hjelm

Opplæringsleder

E-post grete.hjelm@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867607 / 952 05 065

lynxfoto.weebly.com

Trude Andersen

Administrasjonsleder

E-post Trude.Andersen@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867609 / 900 84 531

lynxfoto.weebly.com

Sissel R. Christensen

Leder av elevtjenesten. Sosialpedagogisk rådgiver

E-post Sissel.R.Christensen@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867619 / 951 73 649

lynxfoto.weebly.com

Margrethe W Espeland

Studieleder for alternativ opplæring, tilrettelagt opplæring og innføringsklassene

E-post Margrethe.W.Espeland@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867709 / 909 69 889

lynxfoto.weebly.com

Anne Haugen Tronvoll

Studieleder studiespesialisering

E-post anne.haugen.tronvoll@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867619 / 915 51 073

lynxfoto.weebly.com

Marianne Isaksen Øvergård

Studieleder medier og kommunikasjon. Karriererådgiver

E-post marianne.isaksen.overgard@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867612 / 917 47 490

Per Grahn

Studieleder for yrkesfag

E-post Per.Grahn@sorumsand.vgs.no