Ansatte

Alle ansatte

Kari Aanerud

Elevassistent

kari.aanerud@sorumsand.vgs.no

Olaf Svennebye Aanerud

Lærer

Olaf.Svennebye.Aanerud@sorumsand.vgs.no

Tarjei Ferstad Aasen

Lærer

Tarjei.Ferstad.Aasen@sorumsand.vgs.no

Hilde Aaser-Richards

Psykiatrisk sykepleier

Hilde.Aaser-Richards@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63 86 77 34 - 404 37 883

Aishah Ahmed

Lærer

Aishah.Ahmed@sorumsand.vgs.no

Trude Andersen

Administrasjonsleder

Trude.Andersen@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867609 / 900 84 531

Helle Andreassen

Lærer

helle.andreassen@sorumsand.vgs.no

Ellen Homb Bay

Lærer/assistent

Ellen.Homb.Bay@sorumsand.vgs.no

Alexander Beliakovski

Lærer

Alexander.Beliakovski@sorumsand.vgs.no

Anne Emilie Berge

Lærer

Anne.Emilie.Berge@sorumsand.vgs.no

Knut-Arne Berntsen

Lærer

Knut-Arne.Berntsen@sorumsand.vgs.no

Lene Næbb Bjarkum

Konsulent

lene.nabb.bjarkum@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867600

Stig Skywalker Bjerknes

Stig.Skywalker.Bjerknes@afk-eiendom.no

Fredrik Bjørge

Lærer

Fredrik.Bjorge@sorumsand.vgs.no

Rune Breck

Lærer

rune.breck@sorumsand.vgs.no

Chad Edward Chapman

Lærer

Chad.Edward.Chapman@sorumsand.vgs.no

Sissel R. Christensen

Leder av elevtjenesten. Sosialpedagogisk rådgiver

Sissel.R.Christensen@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867619 / 951 73 649

Tito Correa

Lærer

Tito.Correa@sorumsand.vgs.no

Aleksander Dvergsdal

Lærer

Aleksander.Dvergsdal@sorumsand.vgs.no

Anita Eggum

Lærer

Anita.Eggum@sorumsand.vgs.no

Nina Eidholm

Lærer

Nina.Eidholm@sorumsand.vgs.no

Elisabeth Eikli

Lærer

Elisabeth.Eikli@sorumsand.vgs.no

Liv Agnethe Reitlo Espe

Lærer

Liv.Agnethe.Reitlo.Espe@sorumsand.vgs.no

Margrethe W Espeland

Studieleder for alternativ opplæring, tilrettelagt opplæring og innføringsklassene

Margrethe.W.Espeland@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867709 / 909 69 889

Ann Helen Buskenes Estenstad

Lærer

Ann.Helen.Buskenes.Estenstad@sorumsand.vgs.no

Jon T Fossum

Lærer

jon.t.fossum@sorumsand.vgs.no

Heidi Gabrielsen

Lærer

heidi.gabrielsen@sorumsand.vgs.no

Roy Gjertvik

Elevassistent

Roy.Gjertvik@sorumsand.vgs.no

Per Grahn

Assisterende rektor og studieleder for yrkesfag

Per.Grahn@sorumsand.vgs.no

Geir Granberg

Lærer

geir.granberg@sorumsand.vgs.no

Terje Gulbrandsen

Lærer

terje.gulbrandsen@sorumsand.vgs.no

Tor Erik Hagen

Lærer

tor.erik.hagen@sorumsand.vgs.no

Kenth Hammer

Lærer

kenth.hammer@sorumsand.vgs.no

Martin Grønbekk Hansen

hama1905@elev.afk.no

Frode Hauge

Driftsoperatør AFK Eiendom FKF

Frode.Hauge@afk-eiendom.no

Tlf: 97068454

Kari Grethe Haugerud

Kantinemedarbeider

kari.grethe.haugerud@sorumsand.vgs.no

Monica Hedlund

Lærer

Monica.Hedlund@sorumsand.vgs.no

Line Hellerud

Konsulent

Line.Hellerud@sorumsand.vgs.no

Stine Sørlie Hoel

Lærer

stine.sorlie.hoel@sorumsand.vgs.no

Hilde Holmer

Lærer

hilde.holmer@sorumsand.vgs.no

Ninni Mürer Howlid

Lærer

Ninni.Murer.Howlid@sorumsand.vgs.no

Kieron Hunter

Lærer

kieron.hunter@sorumsand.vgs.no

Gry Hunæs

Elevassistent

Gry.Hunas@sorumsand.vgs.no

Kristin Hvalstrand

Lærer

kristin.hvalstrand@sorumsand.vgs.no

Dagmar Maria Høgseth

Elevassistent

Dagmar.Maria.Hogseth@sorumsand.vgs.no

Dorota Maria Jochemczyk

Renholder

Dorota.Maria.Jochemczyk@sorumsand.vgs.no

Aina Johansen

Lærer

Aina.Johansen@sorumsand.vgs.no

June Johansen

Lærekandidat

June.Johansen@sorumsand.vgs.no

Lars René Jøraas

IKT-konsulent

Lars.Joraas@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867799

Mette Klever

Lærer

mette.klever@sorumsand.vgs.no

Suvada Korkman

Kantinemedarbeider

Suvada.Korkman@sorumsand.vgs.no

Veronica Eker Kristiansen

Veronica.Eker.Kristiansen@sorumsand.vgs.no

Øyvind Kristoffersen

Lærer

Oyvind.Kristoffersen@sorumsand.vgs.no

Asbjørn Løvås Krogstad

Lærer

Asbjorn.Lovas.Krogstad@sorumsand.vgs.no

Kirsten Laake

Lærer

Kirsten.Laake@sorumsand.vgs.no

Terje Larsson

Lærer

terje.larsson@sorumsand.vgs.no

Bang- On Lomruen

Renholder

Bang-.On.Lomruen@sorumsand.vgs.no

Hanne Solveig Lund

Lærer

Hanne.Solveig.Lund@sorumsand.vgs.no

Lars Løvaas

Lærer

lars.lovaas@sorumsand.vgs.no

Torbjørg Eiesland Moen

Lærer

Torbjorg.Eiesland.Moen@sorumsand.vgs.no

Gry Moen

Lærer

gry.moen@sorumsand.vgs.no

Ludvik Lunden Møystad

Lærer

Ludvik.Lunden.Moystad@sorumsand.vgs.no

Thomas Bakke Narmo

Assistent

Thomas.Bakke.Narmo@sorumsand.vgs.no

Roger Nielsen

Vaktmester

Roger.Nielsen@sorumsand.vgs.no

Rune Norum

Lærer

rune.norum@sorumsand.vgs.no

Åse Nåvik

Lærer

ase.navik@sorumsand.vgs.no

June Christin Ottesen Sæthre

Elevassistent

June.Christin.Ottesen.Sathre@sorumsand.vgs.no

Jan Thore Pilhaug

Elevassistent

Jan.Thore.Pilhaug@sorumsand.vgs.no

Amporn Plodkrathok

Renholder

amporn.plodkrathok@sorumsand.vgs.no

Anette Poulsen

Lærer

anette.poulsen@sorumsand.vgs.no

Elisabeth Reiersen

Bibliotekar

elisabeth.reiersen@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867676

Unn Marit Reierstad

Lærer

Unn.Marit.Reierstad@sorumsand.vgs.no

Suphaporn Rørvik

Renholder

Suphaporn.Rorvik@sorumsand.vgs.no

Jirawan Samrongsang

Renholder

Jirawan.Samrongsang@sorumsand.vgs.no

Thor Ole Sanne

Lærer

thor.ole.sanne@sorumsand.vgs.no

Frederik Schenk

Lærer

Frederik.Schenk@sorumsand.vgs.no

Stine Schjølberg

Renholdsleder

Stine.Schjolberg@sorumsand.vgs.no

Ida Schjønneberg

Personalrådgiver

Ida.Schjonneberg@sorumsand.vgs.no

Joshua Paul Schmidt

Lærer

Joshua.Paul.Schmidt@sorumsand.vgs.no

Ida Schøyen

Lærer

Ida.Schoyen@sorumsand.vgs.no

Berit Synnøve Seem

Lærer

Berit.Synnove.Seem@sorumsand.vgs.no

Katerine Sennerud

Spesialkonsulent

katerine.sennerud@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867605

Paulina Simonsen

Lærer

Paulina.Simonsen@sorumsand.vgs.no

Stian Skjerdal

Lærer

Stian.Skjerdal@sorumsand.vgs.no

Birgit Skog

Elevassistent/miljøarbeider

birgit.skog@sorumsand.vgs.no

Karin Johansen Skyberg

Lærer

Karin.Johansen.Skyberg@sorumsand.vgs.no

Gun Vigdis Sletner

Kantineleder

Gun.Vigdis.Sletner@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867687

Frode Sortodden

Lærer

Frode.Sortodden@sorumsand.vgs.no

Gregory Starr

Lærer

Gregory.Starr@sorumsand.vgs.no

Linn Cecilie Steffen

Lærer

Linn.Cecilie.Steffen@sorumsand.vgs.no

Aleksander Szøke Storeng

stal1301@elev.afk.no

Anne Kari Taraldrud

Leder pedagogisk støtte

Anne.Kari.Taraldrud@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867607

Nina Thorstensen

Lærer

nina.thorstensen@sorumsand.vgs.no

Mads Thorstensen

Lærer

Mads.Thorstensen@sorumsand.vgs.no

Silje Brattskar Torsrud

Lærer

Silje.Brattskar.Torsrud@sorumsand.vgs.no

Anne Haugen Tronvoll

Studieleder studiespesialisering

anne.haugen.tronvoll@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867619 / 915 51 073

Marte Nesvik Tøndel

Lærer

Marte.Nesvik.Tondel@sorumsand.vgs.no

Dan Vetle Glans Urdahl

Lærer, miljøarbeider

Dan.Vetle.Glans.Urdahl@sorumsand.vgs.no

Magdalena Valles

Lærer

Magdalena.Valles@sorumsand.vgs.no

Trygve Vold

Lærer

trygve.vold@sorumsand.vgs.no

Stian Holmsen Walde

Lærer

Stian.Holmsen.Walde@sorumsand.vgs.no

Rikke Aaserød Øisang

Lærer

Rikke.Aaserod.Oisang@sorumsand.vgs.no

Helle Ørbeck

Lærer

Helle.Orbeck@sorumsand.vgs.no

Astrid Emilie Østberg

Lærer

Astrid.E.Ostberg@sorumsand.vgs.no

Marianne Isaksen Øvergård

Studieleder medier og kommunikasjon. Karriereveileder

marianne.isaksen.overgard@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867612

Elektrofag

Knut-Arne Berntsen

Lærer

Knut-Arne.Berntsen@sorumsand.vgs.no

Jon T Fossum

Lærer

jon.t.fossum@sorumsand.vgs.no

Tor Erik Hagen

Lærer

tor.erik.hagen@sorumsand.vgs.no

Terje Larsson

Lærer

terje.larsson@sorumsand.vgs.no

Medier og kommunikasjon (gammel ordning)

Helle Andreassen

Lærer

helle.andreassen@sorumsand.vgs.no

Rune Breck

Lærer

rune.breck@sorumsand.vgs.no

Ann Helen Buskenes Estenstad

Lærer

Ann.Helen.Buskenes.Estenstad@sorumsand.vgs.no

Torbjørg Eiesland Moen

Lærer

Torbjorg.Eiesland.Moen@sorumsand.vgs.no

Åse Nåvik

Lærer

ase.navik@sorumsand.vgs.no

Thor Ole Sanne

Lærer

thor.ole.sanne@sorumsand.vgs.no

Restaurant- og matfag

Liv Agnethe Reitlo Espe

Lærer

Liv.Agnethe.Reitlo.Espe@sorumsand.vgs.no

Mette Klever

Lærer

mette.klever@sorumsand.vgs.no

Anette Poulsen

Lærer

anette.poulsen@sorumsand.vgs.no

Nina Thorstensen

Lærer

nina.thorstensen@sorumsand.vgs.no

Service og samferdsel

Frode Sortodden

Lærer

Frode.Sortodden@sorumsand.vgs.no

Studiespesialisering

Tarjei Ferstad Aasen

Lærer

Tarjei.Ferstad.Aasen@sorumsand.vgs.no

Anne Emilie Berge

Lærer

Anne.Emilie.Berge@sorumsand.vgs.no

Chad Edward Chapman

Lærer

Chad.Edward.Chapman@sorumsand.vgs.no

Elisabeth Eikli

Lærer

Elisabeth.Eikli@sorumsand.vgs.no

Teknikk og industriell produksjon

Olaf Svennebye Aanerud

Lærer

Olaf.Svennebye.Aanerud@sorumsand.vgs.no

Kenth Hammer

Lærer

kenth.hammer@sorumsand.vgs.no

Øyvind Kristoffersen

Lærer

Oyvind.Kristoffersen@sorumsand.vgs.no

Rune Norum

Lærer

rune.norum@sorumsand.vgs.no

Lærere

Tarjei Ferstad Aasen

Lærer

Tarjei.Ferstad.Aasen@sorumsand.vgs.no

Helle Andreassen

Lærer

helle.andreassen@sorumsand.vgs.no

Anne Emilie Berge

Lærer

Anne.Emilie.Berge@sorumsand.vgs.no

Knut-Arne Berntsen

Lærer

Knut-Arne.Berntsen@sorumsand.vgs.no

Fredrik Bjørge

Lærer

Fredrik.Bjorge@sorumsand.vgs.no

Rune Breck

Lærer

rune.breck@sorumsand.vgs.no

Chad Edward Chapman

Lærer

Chad.Edward.Chapman@sorumsand.vgs.no

Anita Eggum

Lærer

Anita.Eggum@sorumsand.vgs.no

Elisabeth Eikli

Lærer

Elisabeth.Eikli@sorumsand.vgs.no

Liv Agnethe Reitlo Espe

Lærer

Liv.Agnethe.Reitlo.Espe@sorumsand.vgs.no

Ann Helen Buskenes Estenstad

Lærer

Ann.Helen.Buskenes.Estenstad@sorumsand.vgs.no

Jon T Fossum

Lærer

jon.t.fossum@sorumsand.vgs.no

Heidi Gabrielsen

Lærer

heidi.gabrielsen@sorumsand.vgs.no

Geir Granberg

Lærer

geir.granberg@sorumsand.vgs.no

Terje Gulbrandsen

Lærer

terje.gulbrandsen@sorumsand.vgs.no

Tor Erik Hagen

Lærer

tor.erik.hagen@sorumsand.vgs.no

Kenth Hammer

Lærer

kenth.hammer@sorumsand.vgs.no

Stine Sørlie Hoel

Lærer

stine.sorlie.hoel@sorumsand.vgs.no

Hilde Holmer

Lærer

hilde.holmer@sorumsand.vgs.no

Ninni Mürer Howlid

Lærer

Ninni.Murer.Howlid@sorumsand.vgs.no

Kieron Hunter

Lærer

kieron.hunter@sorumsand.vgs.no

Kristin Hvalstrand

Lærer

kristin.hvalstrand@sorumsand.vgs.no

Mette Klever

Lærer

mette.klever@sorumsand.vgs.no

Terje Larsson

Lærer

terje.larsson@sorumsand.vgs.no

Hanne Solveig Lund

Lærer

Hanne.Solveig.Lund@sorumsand.vgs.no

Lars Løvaas

Lærer

lars.lovaas@sorumsand.vgs.no

Torbjørg Eiesland Moen

Lærer

Torbjorg.Eiesland.Moen@sorumsand.vgs.no

Gry Moen

Lærer

gry.moen@sorumsand.vgs.no

Rune Norum

Lærer

rune.norum@sorumsand.vgs.no

Åse Nåvik

Lærer

ase.navik@sorumsand.vgs.no

Anette Poulsen

Lærer

anette.poulsen@sorumsand.vgs.no

Unn Marit Reierstad

Lærer

Unn.Marit.Reierstad@sorumsand.vgs.no

Thor Ole Sanne

Lærer

thor.ole.sanne@sorumsand.vgs.no

Joshua Paul Schmidt

Lærer

Joshua.Paul.Schmidt@sorumsand.vgs.no

Ida Schøyen

Lærer

Ida.Schoyen@sorumsand.vgs.no

Berit Synnøve Seem

Lærer

Berit.Synnove.Seem@sorumsand.vgs.no

Paulina Simonsen

Lærer

Paulina.Simonsen@sorumsand.vgs.no

Karin Johansen Skyberg

Lærer

Karin.Johansen.Skyberg@sorumsand.vgs.no

Frode Sortodden

Lærer

Frode.Sortodden@sorumsand.vgs.no

Nina Thorstensen

Lærer

nina.thorstensen@sorumsand.vgs.no

Mads Thorstensen

Lærer

Mads.Thorstensen@sorumsand.vgs.no

Silje Brattskar Torsrud

Lærer

Silje.Brattskar.Torsrud@sorumsand.vgs.no

Magdalena Valles

Lærer

Magdalena.Valles@sorumsand.vgs.no

Trygve Vold

Lærer

trygve.vold@sorumsand.vgs.no

Stian Holmsen Walde

Lærer

Stian.Holmsen.Walde@sorumsand.vgs.no

Astrid Emilie Østberg

Lærer

Astrid.E.Ostberg@sorumsand.vgs.no

Ledelse

Trude Andersen

Administrasjonsleder

Trude.Andersen@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867609 / 900 84 531

Margrethe W Espeland

Studieleder for alternativ opplæring, tilrettelagt opplæring og innføringsklassene

Margrethe.W.Espeland@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867709 / 909 69 889

Per Grahn

Assisterende rektor og studieleder for yrkesfag

Per.Grahn@sorumsand.vgs.no

Anne Kari Taraldrud

Leder pedagogisk støtte

Anne.Kari.Taraldrud@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867607

Anne Haugen Tronvoll

Studieleder studiespesialisering

anne.haugen.tronvoll@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867619 / 915 51 073

Marianne Isaksen Øvergård

Studieleder medier og kommunikasjon. Karriereveileder

marianne.isaksen.overgard@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867612

Rådgivere

Sissel R. Christensen

Leder av elevtjenesten. Sosialpedagogisk rådgiver

Sissel.R.Christensen@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867619 / 951 73 649

Marianne Isaksen Øvergård

Studieleder medier og kommunikasjon. Karriereveileder

marianne.isaksen.overgard@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867612

Andre ansatte

Kari Aanerud

Elevassistent

kari.aanerud@sorumsand.vgs.no

Olaf Svennebye Aanerud

Lærer

Olaf.Svennebye.Aanerud@sorumsand.vgs.no

Hilde Aaser-Richards

Psykiatrisk sykepleier

Hilde.Aaser-Richards@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63 86 77 34 - 404 37 883

Aishah Ahmed

Lærer

Aishah.Ahmed@sorumsand.vgs.no

Ellen Homb Bay

Lærer/assistent

Ellen.Homb.Bay@sorumsand.vgs.no

Alexander Beliakovski

Lærer

Alexander.Beliakovski@sorumsand.vgs.no

Lene Næbb Bjarkum

Konsulent

lene.nabb.bjarkum@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867600

Stig Skywalker Bjerknes

Stig.Skywalker.Bjerknes@afk-eiendom.no

Tito Correa

Lærer

Tito.Correa@sorumsand.vgs.no

Aleksander Dvergsdal

Lærer

Aleksander.Dvergsdal@sorumsand.vgs.no

Nina Eidholm

Lærer

Nina.Eidholm@sorumsand.vgs.no

Roy Gjertvik

Elevassistent

Roy.Gjertvik@sorumsand.vgs.no

Martin Grønbekk Hansen

hama1905@elev.afk.no

Frode Hauge

Driftsoperatør AFK Eiendom FKF

Frode.Hauge@afk-eiendom.no

Tlf: 97068454

Kari Grethe Haugerud

Kantinemedarbeider

kari.grethe.haugerud@sorumsand.vgs.no

Monica Hedlund

Lærer

Monica.Hedlund@sorumsand.vgs.no

Line Hellerud

Konsulent

Line.Hellerud@sorumsand.vgs.no

Gry Hunæs

Elevassistent

Gry.Hunas@sorumsand.vgs.no

Dagmar Maria Høgseth

Elevassistent

Dagmar.Maria.Hogseth@sorumsand.vgs.no

Dorota Maria Jochemczyk

Renholder

Dorota.Maria.Jochemczyk@sorumsand.vgs.no

Aina Johansen

Lærer

Aina.Johansen@sorumsand.vgs.no

June Johansen

Lærekandidat

June.Johansen@sorumsand.vgs.no

Lars René Jøraas

IKT-konsulent

Lars.Joraas@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867799

Suvada Korkman

Kantinemedarbeider

Suvada.Korkman@sorumsand.vgs.no

Veronica Eker Kristiansen

Veronica.Eker.Kristiansen@sorumsand.vgs.no

Øyvind Kristoffersen

Lærer

Oyvind.Kristoffersen@sorumsand.vgs.no

Asbjørn Løvås Krogstad

Lærer

Asbjorn.Lovas.Krogstad@sorumsand.vgs.no

Kirsten Laake

Lærer

Kirsten.Laake@sorumsand.vgs.no

Bang- On Lomruen

Renholder

Bang-.On.Lomruen@sorumsand.vgs.no

Ludvik Lunden Møystad

Lærer

Ludvik.Lunden.Moystad@sorumsand.vgs.no

Thomas Bakke Narmo

Assistent

Thomas.Bakke.Narmo@sorumsand.vgs.no

Roger Nielsen

Vaktmester

Roger.Nielsen@sorumsand.vgs.no

June Christin Ottesen Sæthre

Elevassistent

June.Christin.Ottesen.Sathre@sorumsand.vgs.no

Jan Thore Pilhaug

Elevassistent

Jan.Thore.Pilhaug@sorumsand.vgs.no

Amporn Plodkrathok

Renholder

amporn.plodkrathok@sorumsand.vgs.no

Elisabeth Reiersen

Bibliotekar

elisabeth.reiersen@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867676

Suphaporn Rørvik

Renholder

Suphaporn.Rorvik@sorumsand.vgs.no

Jirawan Samrongsang

Renholder

Jirawan.Samrongsang@sorumsand.vgs.no

Frederik Schenk

Lærer

Frederik.Schenk@sorumsand.vgs.no

Stine Schjølberg

Renholdsleder

Stine.Schjolberg@sorumsand.vgs.no

Ida Schjønneberg

Personalrådgiver

Ida.Schjonneberg@sorumsand.vgs.no

Katerine Sennerud

Spesialkonsulent

katerine.sennerud@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867605

Stian Skjerdal

Lærer

Stian.Skjerdal@sorumsand.vgs.no

Birgit Skog

Elevassistent/miljøarbeider

birgit.skog@sorumsand.vgs.no

Gun Vigdis Sletner

Kantineleder

Gun.Vigdis.Sletner@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867687

Gregory Starr

Lærer

Gregory.Starr@sorumsand.vgs.no

Linn Cecilie Steffen

Lærer

Linn.Cecilie.Steffen@sorumsand.vgs.no

Aleksander Szøke Storeng

stal1301@elev.afk.no

Marte Nesvik Tøndel

Lærer

Marte.Nesvik.Tondel@sorumsand.vgs.no

Dan Vetle Glans Urdahl

Lærer, miljøarbeider

Dan.Vetle.Glans.Urdahl@sorumsand.vgs.no

Rikke Aaserød Øisang

Lærer

Rikke.Aaserod.Oisang@sorumsand.vgs.no

Helle Ørbeck

Lærer

Helle.Orbeck@sorumsand.vgs.no