Ansatte

Alle ansatte

Kari Aanerud

Elevassistent

kari.aanerud@sorumsand.vgs.no

Hilde Aaser-Richards

Psykiatrisk sykepleier

Hilde.Aaser-Richards@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63 86 77 34 - 404 37 883

Aishah Ahmed

Lærer

Aishah.Ahmed@sorumsand.vgs.no

Trude Andersen

Administrasjonsleder

Trude.Andersen@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867609 / 900 84 531

Ellen Homb Bay

Lærer/assistent

Ellen.Homb.Bay@sorumsand.vgs.no

Alexander Beliakovski

Lærer

Alexander.Beliakovski@sorumsand.vgs.no

Anne Emilie Berge

Lærer

Anne.Emilie.Berge@sorumsand.vgs.no

Knut-Arne Berntsen

Lærer

Knut-Arne.Berntsen@sorumsand.vgs.no

Lene Næbb Bjarkum

Konsulent

lene.nabb.bjarkum@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867600

Stein Åke Bjørk

Lærer

stein.ake.bjork@sorumsand.vgs.no

Torunn Bjørklund

Vakt/vikar

torunn.bjorklund@sorumsand.vgs.no

Pernille Tofthagen Blengsli

Pernille.Tofthagen.Blengsli@sorumsand.vgs.no

Rune Breck

Lærer

rune.breck@sorumsand.vgs.no

Chad Edward Chapman

Lærer

Chad.Edward.Chapman@sorumsand.vgs.no

Sissel R. Christensen

Leder av elevtjenesten. Sosialpedagogisk rådgiver

Sissel.R.Christensen@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867619 / 951 73 649

Anita Eggum

Lærer

Anita.Eggum@sorumsand.vgs.no

Nina Eidholm

Lærer

Nina.Eidholm@sorumsand.vgs.no

Elisabeth Eikli

Lærer

Elisabeth.Eikli@sorumsand.vgs.no

Liv Agnethe Reitlo Espe

Lærer

Liv.Agnethe.Reitlo.Espe@sorumsand.vgs.no

Margrethe W Espeland

Studieleder for alternativ opplæring, tilrettelagt opplæring og innføringsklassene

Margrethe.W.Espeland@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867709 / 909 69 889

Ann Helen Buskenes Estenstad

Lærer

Ann.Helen.Buskenes.Estenstad@sorumsand.vgs.no

Per Grahn

Studieleder for yrkesfag

Per.Grahn@sorumsand.vgs.no

Frode Hauge

Driftsoperatør AFK Eiendom FKF

Frode.Hauge@afk-eiendom.no

Tlf: 97068454

Kari Grethe Haugerud

Kantinemedarbeider

kari.grethe.haugerud@sorumsand.vgs.no

Grete Hjelm

Opplæringsleder

grete.hjelm@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867607 / 952 05 065

Gry Hunæs

Elevassistent

Gry.Hunas@sorumsand.vgs.no

Dagmar Maria Høgseth

Elevassistent

Dagmar.Maria.Hogseth@sorumsand.vgs.no

Dorota Maria Jochemczyk

Renholder

Dorota.Maria.Jochemczyk@sorumsand.vgs.no

Lars René Jøraas

IKT-konsulent

Lars.Joraas@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867799

Suvada Korkman

Kantinemedarbeider

Suvada.Korkman@sorumsand.vgs.no

Øyvind Kristoffersen

Oyvind.Kristoffersen@strommen.vgs.no

Asbjørn Sigfred Krogstad

Asbjorn.Sigfred.Krogstad@sorumsand.vgs.no

Kristin Sølvik Lemriri

Kristin.Solvik.Lemriri@sorumsand.vgs.no

Bang- On Lomruen

Renholder

Bang-.On.Lomruen@sorumsand.vgs.no

Torbjørg Eiesland Moen

Torbjorg.Eiesland.Moen@sorumsand.vgs.no

Roger Nielsen

Vaktmester

Roger.Nielsen@sorumsand.vgs.no

June Christin Ottesen Sæthre

Elevassistent

June.Christin.Ottesen.Sathre@sorumsand.vgs.no

Amporn Plodkrathok

Renholder

amporn.plodkrathok@sorumsand.vgs.no

Elisabeth Reiersen

Bibliotekar

elisabeth.reiersen@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867676

Suphaporn Rørvik

Renholder

Suphaporn.Rorvik@sorumsand.vgs.no

Jirawan Samrongsang

Renholder

Jirawan.Samrongsang@sorumsand.vgs.no

Beate Schilling

Assisterende rektor

Beate.Schilling@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867618 / 950 25 738

Stine Schjølberg

Renholdsleder

Stine.Schjolberg@sorumsand.vgs.no

Ida Schjønneberg

Personalrådgiver

Ida.Schjonneberg@sorumsand.vgs.no

Katerine Sennerud

Konsulent

katerine.sennerud@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867605

Birgit Skog

Elevassistent/miljøarbeider

birgit.skog@sorumsand.vgs.no

Gun Vigdis Sletner

Kantineleder

Gun.Vigdis.Sletner@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867687

Anne Haugen Tronvoll

Studieleder studiespesialisering

anne.haugen.tronvoll@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867609 / 915 51 073

Dan Vetle Glans Urdahl

Lærer, miljøarbeider

Dan.Vetle.Glans.Urdahl@sorumsand.vgs.no

Line Wikstrøm

Konsulent

line.wikstrom@sorumsand.vgs.no

Rikke Aaserød Øisang

Rikke.Aaserod.Oisang@sorumsand.vgs.no

Astrid Emilie Østberg

Astrid.E.Ostberg@sorumsand.vgs.no

Marianne Isaksen Øvergård

Studieleder medier og kommunikasjon. Karriererådgiver

marianne.isaksen.overgard@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867612 / 917 47 490

Design og håndverk / medieproduksjon

Elektrofag

Medier og kommunikasjon (gammel ordning)

Restaurant- og matfag

Service og samferdsel

Studiespesialisering

Anne Emilie Berge

Lærer

Anne.Emilie.Berge@sorumsand.vgs.no

Chad Edward Chapman

Lærer

Chad.Edward.Chapman@sorumsand.vgs.no

Elisabeth Eikli

Lærer

Elisabeth.Eikli@sorumsand.vgs.no

Teknikk og industriell produksjon

Lærere

Anne Emilie Berge

Lærer

Anne.Emilie.Berge@sorumsand.vgs.no

Knut-Arne Berntsen

Lærer

Knut-Arne.Berntsen@sorumsand.vgs.no

Stein Åke Bjørk

Lærer

stein.ake.bjork@sorumsand.vgs.no

Rune Breck

Lærer

rune.breck@sorumsand.vgs.no

Chad Edward Chapman

Lærer

Chad.Edward.Chapman@sorumsand.vgs.no

Anita Eggum

Lærer

Anita.Eggum@sorumsand.vgs.no

Elisabeth Eikli

Lærer

Elisabeth.Eikli@sorumsand.vgs.no

Liv Agnethe Reitlo Espe

Lærer

Liv.Agnethe.Reitlo.Espe@sorumsand.vgs.no

Ann Helen Buskenes Estenstad

Lærer

Ann.Helen.Buskenes.Estenstad@sorumsand.vgs.no

Kristin Sølvik Lemriri

Kristin.Solvik.Lemriri@sorumsand.vgs.no

Torbjørg Eiesland Moen

Torbjorg.Eiesland.Moen@sorumsand.vgs.no

Astrid Emilie Østberg

Astrid.E.Ostberg@sorumsand.vgs.no

Ledelse

Trude Andersen

Administrasjonsleder

Trude.Andersen@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867609 / 900 84 531

Margrethe W Espeland

Studieleder for alternativ opplæring, tilrettelagt opplæring og innføringsklassene

Margrethe.W.Espeland@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867709 / 909 69 889

Per Grahn

Studieleder for yrkesfag

Per.Grahn@sorumsand.vgs.no

Grete Hjelm

Opplæringsleder

grete.hjelm@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867607 / 952 05 065

Beate Schilling

Assisterende rektor

Beate.Schilling@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867618 / 950 25 738

Anne Haugen Tronvoll

Studieleder studiespesialisering

anne.haugen.tronvoll@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867609 / 915 51 073

Marianne Isaksen Øvergård

Studieleder medier og kommunikasjon. Karriererådgiver

marianne.isaksen.overgard@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867612 / 917 47 490

Rådgivere

Sissel R. Christensen

Leder av elevtjenesten. Sosialpedagogisk rådgiver

Sissel.R.Christensen@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867619 / 951 73 649

Marianne Isaksen Øvergård

Studieleder medier og kommunikasjon. Karriererådgiver

marianne.isaksen.overgard@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867612 / 917 47 490

Andre ansatte

Kari Aanerud

Elevassistent

kari.aanerud@sorumsand.vgs.no

Hilde Aaser-Richards

Psykiatrisk sykepleier

Hilde.Aaser-Richards@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63 86 77 34 - 404 37 883

Aishah Ahmed

Lærer

Aishah.Ahmed@sorumsand.vgs.no

Ellen Homb Bay

Lærer/assistent

Ellen.Homb.Bay@sorumsand.vgs.no

Alexander Beliakovski

Lærer

Alexander.Beliakovski@sorumsand.vgs.no

Lene Næbb Bjarkum

Konsulent

lene.nabb.bjarkum@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867600

Torunn Bjørklund

Vakt/vikar

torunn.bjorklund@sorumsand.vgs.no

Pernille Tofthagen Blengsli

Pernille.Tofthagen.Blengsli@sorumsand.vgs.no

Nina Eidholm

Lærer

Nina.Eidholm@sorumsand.vgs.no

Frode Hauge

Driftsoperatør AFK Eiendom FKF

Frode.Hauge@afk-eiendom.no

Tlf: 97068454

Kari Grethe Haugerud

Kantinemedarbeider

kari.grethe.haugerud@sorumsand.vgs.no

Gry Hunæs

Elevassistent

Gry.Hunas@sorumsand.vgs.no

Dagmar Maria Høgseth

Elevassistent

Dagmar.Maria.Hogseth@sorumsand.vgs.no

Dorota Maria Jochemczyk

Renholder

Dorota.Maria.Jochemczyk@sorumsand.vgs.no

Lars René Jøraas

IKT-konsulent

Lars.Joraas@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867799

Suvada Korkman

Kantinemedarbeider

Suvada.Korkman@sorumsand.vgs.no

Øyvind Kristoffersen

Oyvind.Kristoffersen@strommen.vgs.no

Asbjørn Sigfred Krogstad

Asbjorn.Sigfred.Krogstad@sorumsand.vgs.no

Bang- On Lomruen

Renholder

Bang-.On.Lomruen@sorumsand.vgs.no

Roger Nielsen

Vaktmester

Roger.Nielsen@sorumsand.vgs.no

June Christin Ottesen Sæthre

Elevassistent

June.Christin.Ottesen.Sathre@sorumsand.vgs.no

Amporn Plodkrathok

Renholder

amporn.plodkrathok@sorumsand.vgs.no

Elisabeth Reiersen

Bibliotekar

elisabeth.reiersen@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867676

Suphaporn Rørvik

Renholder

Suphaporn.Rorvik@sorumsand.vgs.no

Jirawan Samrongsang

Renholder

Jirawan.Samrongsang@sorumsand.vgs.no

Stine Schjølberg

Renholdsleder

Stine.Schjolberg@sorumsand.vgs.no

Ida Schjønneberg

Personalrådgiver

Ida.Schjonneberg@sorumsand.vgs.no

Katerine Sennerud

Konsulent

katerine.sennerud@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867605

Birgit Skog

Elevassistent/miljøarbeider

birgit.skog@sorumsand.vgs.no

Gun Vigdis Sletner

Kantineleder

Gun.Vigdis.Sletner@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867687

Dan Vetle Glans Urdahl

Lærer, miljøarbeider

Dan.Vetle.Glans.Urdahl@sorumsand.vgs.no

Line Wikstrøm

Konsulent

line.wikstrom@sorumsand.vgs.no

Rikke Aaserød Øisang

Rikke.Aaserod.Oisang@sorumsand.vgs.no