Studieverksted

Skolen tilbyr studieverksted til alle skolens elever i engelsk, matematikk og norsk tirsdager i uke 47, 48 og 49.

Studieverksted i engelsk, matematikk og norsk

Du vil få veiledning og ekstra hjelp til oppgaveløsning, som kan bidra til økt læringsutbytte i faget.

Tirsdager i uke 47, 48 og 49

Kl.12:50 – 14:20 for elever som har undervisningsfri i 5. og 6. time
kl.14:30 – 16:00 for elever som har undervisningsfri i 7. og 8. time

Fag Rom 5. og 6. time 7. og 8. time
Norsk 3.D.09 12:50 - 14:20 14:30 - 16:00
Engelsk 3.D.10 12:50 - 14:20 14:30 - 16:00
Matematikk 3.D.11/12 12:50 - 14:20 14:30 - 16:00

Elever som ønsker å delta møter opp utenfor klasserommet.

Snakk med studieleder, personlig veileder eller faglærer dersom du trenger ytterligere informasjon om tilbudet.

Kontaktperson

lynxfoto.weebly.com

Sissel R. Christensen

Leder av elevtjenesten. Sosialpedagogisk rådgiver

E-post Sissel.R.Christensen@sorumsand.vgs.no

Tlf: 63867619 / 951 73 649