Fratrekk av fravær

Søknadsfrist for å søke om fratrekk av fravær er 15. mai. Ved fravær etter denne dato må evt. ny søknad ettersendes.

Søknad og dokumentasjon leveres til personlig veileder som behandler søknaden og sender videre til studieleder for godkjenning.

Fratrekk av fravær

Man kan søke om fratrekk av dokumentert fravær i inntil 10 skoledager i løpet av et skoleår.

Forskrift til opplæringslova § 3-47 gir alle elever rett til å søke om fratrekk av fravær etter nærmere bestemte regler.

Bestemmelsene er:

 1. helse- og velferdsgrunner
 2. arbeid som tillitsvalgt
 3. hjelpearbeid
 4. lovpålagt oppmøte.
 5. politisk arbeid
 6. representasjon på nasjonalt og internasjonalt nivå

Religiøse høytider utenom norsk kalender

Følgende krav gjelder:

 • Sykefravær kan trekkes fra og med fjerde dag. Helg regnes ikke med i fraværet.
 • Kronisk syke skal ha fratrukket alt fravær (også en-dagsfravær). (Kronisk sykdom = går ikke over)
 • Det er ikke adgang til å konvertere fravær i timer over flere dager til hele dager.
 • Det må søkes for hvert skoleår.
 • Søknaden skal være underskrevet og ha vedlagt dokumentasjon som viser at fraværet gjelder fraværsbetingelsene i forskrift til opplæringsloven § 3-47, femte ledd bokstav a-f.

Lever søknaden til skolens administrasjon.

Vi anbefaler at du leser nøye gjennom de punktene som er listet opp i søknadsskjemaet. Merk at du kan få fratrukket inntil 10 dager per skoleår.

Skjema

Husk å legge dokumentasjon ved søknaden din!