Eksamensplan

Eksamensdatoer våren 2017 strekker seg fra fredag 19. mai til og med fredag 16. juni.

Eksamensform går fram av læreplanen i faget det gjelder.

Planene for sentralt gitt skriftlig eksamen finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider. Her finnes også eksamensoppgaver, eksamensveiledninger og eksempeloppgaver.

Eksamensordningene for fagene er beskrevet i læreplanene. Skolen utarbeider eksamensplan for våren 2017 som inkluderer alle eksamener - skriftlig, praktisk, muntlig og muntlig/praktisk eksamen - trekkfageksamen og obligatorisk eksamen.

Eksamensform innen det enkelte fag fremgår av læreplanen i faget. Alle eksamenskandidater skal møte senest 15 minutter før eksamens starter, dersom ikke annet er avtalt.

Rammene for eksamenen på eksamensdagen skal være:

  • Skriftlig eksamen - inntil 5 timer
  • Muntlig eksamen - inntil 30 minutter per elev
  • Muntlig-praktisk eksamen - inntil 45 minutter per elev
  • Praktisk eksamen - inntil 5 timer

Eksamensplan for Sørumsand vgs 2017