Eksamensplan

Her finner du informasjon om eksamen våren 2018

Eksamensplan for skriftlig eksamen sentralt gitt

Eksamensplan for skriftlig eksamen sentralt gitt finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider og/eller under Relaterte lenker i høyremenyen.

Her finner du informasjon om eksamen, i tillegg til tidligere gitte eksamensoppgaver, eksamensveiledninger og eksempeloppgaver.

Eksamensplan for skriftlig eksamen Sørumsand vgs

Eksamensplan for skriftlig eksamen våren 2018 Sørumsand vgs  finner du under Filer i høyremenyen.

Eksamensform for det enkelte fag fremgår av læreplanen i faget. I løpet av mars vil skolen legge ut en eksamensplan som vil inkludere alle eksamener våren 2018. her vil du bl.a. finne informasjon om skriftlig, muntlig, muntlig/praktisk og praktisk eksamen med trekkdato, datoer for eksamen og evt. forberedelsesdager.

Rammene for eksamenen på eksamensdagen skal være:

  • Skriftlig eksamen (S) - inntil 5 timer
  • Muntlig eksamen (M) - inntil 30 minutter per elev
  • Muntlig-praktisk eksamen (MP)) - inntil 45 minutter per elev
  • Praktisk eksamen (P) - inntil 5 timer

Alle eksamenskandidater skal møte senest 20 minutter før eksamens starter, dersom ikke annet er avtalt.