Nyheter

Omvisning ved Torfinn Mørkved fra Rainpower

Tyske lærlinger og lærer på besøk

Uke 12, 13 og 14 har vi på Sørumsand besøk av tyske lærlinger med deres lærer. Dette er i forbindelse med "Gjør Det"-prosjektet.

Alexander Gjelsvik

Sørumsand vgs vinner Realfagsprisen 2019!

Maria Opperud og Alexander Gjelsvik Ravnager i VG3 deltok i konkurranse med 4 andre videregående skoler om Realfagsprisen 2019. Elevene holdt 7. mars selvvalgte foredrag av høy faglig kvalitet innenfor realfag på en fagdag ved Kunnskapsbyen på Kjeller.

Henrik Foss og Roy Tørres Larsen

Dyktige elever i skoleNM for bakere

Fredag 8.3. ble et arrangert Fylkesmesterskap for bakere på skolen. Deltakere herfra var Henrik Foss og Roy Tørres Larsen. Henrik vant og skal representere Akershus i NM 1.-2. april. Roy kom på 2. plass.

Håkon, Sebastin og Tobias går i 2PIA, Arek og Robin i 2ELA og Emil i 2ELB

Yrkesfagelever i samarbeidsprosjektet - Gjør det!

Hvert år reiser et knippe elever fra Vg2 TP og EL til Lübeck i Tyskland for å hospitere i tyske bedrifter. Bildet viser en forventningsfull gjeng som er klar for å komme igang

Ungdataundersøkelsen i Akershus

I uke 2019 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Akershus blant elever i videregående skole. På Sørumsand vgs skal elevene svare på undesøkelsen i uke 11

Eksamen våren 2019

Eksamensplaner for våren 2019, Klikk deg inn for å se egne planer for yrkesfag, medier- og kommunikasjon og studiespesialiserende

-Vi er her for deg!

Janne og Andreas er elev-, lærling- og mobbeombud i Akershus. Nå svarer de på spørsmål og gir råd til elever og lærlinger på Snapchat og Facebook.

Sørumsand for Afrika - jobber for ny innsamlingsrekord

Aksjonskomiteen i Sørumsand for Afrika satser på å få med alle skolens elever for å slå fjorårets resultat i innsamlingsaksjonen fredag 24. november.

Elev- og lærerundersøkelsen gjennomføres i uke 46 og 47

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever og lærere får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen for å gjøre skolen bedre.

Ombygging for 250 flere elevplasser er i gang

Sørumsand videregående skole er i gang med omfattende innvendige ombyggingsarbeider som skal gi plass til 250 flere elever. Arbeidene skal være ferdige i august 2018.