Yrkesfagelever i samarbeidsprosjektet - Gjør det!

Hvert år reiser et knippe elever fra Vg2 TP og EL til Lübeck i Tyskland for å hospitere i tyske bedrifter. Bildet viser en forventningsfull gjeng som er klar for å komme igang

Gjør Det! er et mobilitetsprogram for fag- og yrkesopplæring rettet mot Tyskland. Hensikten med programmet er å gi norske lærlinger og elever et praksisopphold ved en relevant skole eller bedrift i Tyskland for å skape innsikt i tysk arbeidsliv og kultur, styrke partnerskap mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv i Tyskland og Norge, og øke allmennkunnskapen om Tyskland.

Les mer om Gjør Det!

Håkon, Sebastin og Tobias går i 2PIA, Arek og Robin i 2ELA og Emil i 2ELB Kenth Hammer
Håkon, Sebastin og Tobias går i 2PIA, Arek og Robin i 2ELA og Emil i 2ELB
Kenth Hammer

 

Kontaktpersoner

lynxfoto.weebly.com

Tor Erik Hagen

Lærer

E-post tor.erik.hagen@sorumsand.vgs.no

lynxfoto.weebly.com

Kenth Hammer

Lærer

E-post kenth.hammer@sorumsand.vgs.no

Per Grahn

Assisterende rektor og studieleder for yrkesfag

E-post Per.Grahn@sorumsand.vgs.no