Fra India til Sørumsand vgs for å lære om gjenvinning av byggavfall

Den 21. september tok Sørumsand videregående skole i mot en indisk delegasjon ledsaget av SINTEF. Delegasjonen fra India var på besøk i Norge for å lære om gjenvinning av byggavfall og hvordan det resikulerte materiale best kan anvendes.

Prosjektleder for det indisk-norske samarbeidet Christian J. Engelsen i SINTEF forteller at norgesbesøket er en del av et teknologisamarbeid mellom indiske myndigheter og SINTEF der målsetningen er å øke gjenvinningskapasiteten på tungt byggavfall i India. Samarbeidet er støttet av den norske ambassaden i New Delhi.

Deltagere i den Indiske delegasjonen representerer sentrale aktører innen resirkulering, entreprenører og delstatsmyndigheter.

Sørumsand vgs sto ferdig i 2003. Halvparten av betongen i bygget er produsert med resirkulert materiale fra byggavfall. Prosjektet ble den gang gjennomført som et demonstrasjonsprosjekt i samarbeid med Akershus fylkeskommune.

I Norge genereres det årlig opp mot 2 milloner tonn byggavfall. I India spriker beregningene fra 60-500 millioner tonn i året. I verdensbyene Mumbai og Delhi generes det nærmere 7 000 - 10 000 tonn daglig, altså enorme mengder. Behovet for å lære om materialgjenvinning er enormt. Besøket er et viktig ledd i kunnskapsformidling fra norske aktører på steder der riktig ressursutnyttelse kan få stor positiv effekt på miljøet.