Søke fratrekk på fravær?

Etter gjeldender regler kan du søke om sletting av fravær. Søknadsfrist er 15. mai. Forskrift til opplæringslova § 3-47 gir alle elever rett til å søke om fratrekk av fravær etter nærmere bestemte regler. Disse reglene er listet opp i søknadsskjemaet som du må fylle ut for å søke om fratrekk.

Du kan levere din søknad til Lene i resepsjonen, fristen er 15.mai.

Husk å legge dokumentasjon ved din søknad.