Informasjon til foresatte og elever om Ungdataundersøkelsen i Sørum 2018

Skolens elever i vg1 og vg2- klasser skal svare på Ungdataundersøkelsen i løpet av uke 6 og 7.

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ulike sider ved ungdoms levestil og levekår, og resultatene skal brukes for å danne grunnlag for ungdomspolitikken.
Undersøkelsen gjennomføres av forskningsinstituttet NOVA ved høgskolen i Oslo og Akershus og omfatter spørsmål om hva ungdom driver med på fritida og hva slags oppfatninger de har om seg selv og andre. Undersøkelsen vil gi svar på mange spørsmål: Hvor fornøyde er ungdom i Sørum med livet sitt - og hvordan liker de seg på skolen, i fritida, med vennene og i nærmiljøet? Hva bruker ungdom tida si til når de ikke er på skolen? Hvor mange er med i idrett og andre organiserte aktiviteter? Hvordan opplever de unge foreldrene sine? Er det mange som blir mobbet av jevnaldrende? Hvor mange har erfaringer med alkohol, tobakk og narkotika? Dette er eksempler på tema som undersøkelsen dekker.