Skolevalget på Sørumsand vgs

Valget 30. august hadde en oppslutning på 75,8 % på Sørumsand vgs.

Programfagselevene fra Politikk og menneskerettigheter organiserte skolevalget 30. august. Rektor var fornøyd med deltakelsen på 75,8 % som er en solid oppgang siden skolevalget i 2015 med 66,6 % deltakelse.

På landsbasis er det Arbeiderpartiet og Høyre er de to partiene med størst oppslutning i årets skolevalg. Men SV går mest frem

Stemmene fordelte seg slik på Sørumsand:
Arbeiderpartiet 36,1 %
Rødt: 11,5 %
FrP: 10,6 %
SV: 9,4 %
MDG: 8,2 %
H: 7 %
Øvrige partier hadde under 3 % av stemmene

 

Les mer om Skolevalgresultatene på Samfunnsveven