Nyheter

Stort engasjement rundt disseksjonsbordet
Jørgen. Karoline, Morten, Andreas og Isak

Elevene i Biologi1 undersøker indre organer fra gris

Hvert år får skolen ferske organer fra gris som elevene får dissekere. En minnerik biologitime.

-Vi er her for deg!

Janne og Andreas er elev-, lærling- og mobbeombud i Akershus. Nå svarer de på spørsmål og gir råd til elever og lærlinger på Snapchat og Facebook.

Sørumsand for Afrika - jobber for ny innsamlingsrekord

Aksjonskomiteen i Sørumsand for Afrika satser på å få med alle skolens elever for å slå fjorårets resultat i innsamlingsaksjonen fredag 24. november.

Elev- og lærerundersøkelsen gjennomføres i uke 46 og 47

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever og lærere får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen for å gjøre skolen bedre.

Ombygging for 250 flere elevplasser er i gang

Sørumsand videregående skole er i gang med omfattende innvendige ombyggingsarbeider som skal gi plass til 250 flere elever. Arbeidene skal være ferdige i august 2018.

Ta vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

Elever på Vg1, Vg2 og Vg3 kan ta vaksine på skolen mandag 16/10, tirsdag 17/10 og tirsdag 24/10. Elevene får tilbud om vaksinen til kr. 320 som må betales med Vipps.

Testkjøring med egenproduserte crosscarter

Elevene på Teknikk og industriell produksjon har i hele år jobbet med å bygge cosscarter. Som sommeravslutning ble bilene testkjørt.

Produserer insekthotell og fuglekasser for salg

Elevene på tilrettelagt opplæring mindre grupper produserer ulike typer varer som ledd i sin opplæring. På våren er det spesielt insekthotell og fuglekasser de kan tilby.

Sørumsand-elever hjelper ROAF med å få flere til å pante flasker

På Nedre Romerike blir flasker til en verdi av 3 millioner kroner kastet i restavfallet hvert år. Elever fra Restaurant- og matfag har på oppdrag fra Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) jobbet med ideer til å øke pantingen.

SVGS-treats inneholder blant annet viktig info som

Fremtidskonferansen 2017 ble en suksess!

Svgs-treats, fredagsfaddere og midttime-aktiviteter. Dette er bare noen  av ideene som ble utviklet under innovasjonscampen på Fremtidskonferansen 2017 på Sørumsand vgs 28. mars.