Lokal skolerute

Skoleute 2016/17 for Sørumsand videregående skole

 

Første skoledag: Onsdag 17. august


Høstferie: 3. - 8. oktober (uke 40)


Aksjon Siteki/nettverksdag for lærere: 25. november


Siste skoledag før jul: 22. desember


Juleferie: 23. desember - 2. januar. Elevene starter 3. januar


Første skoledag etter jul: 3. januar


Vinterferie: 20. - 24. februar (uke 8)


Påskeferie: 10. - 18. april. Elevene starter 19. april.


Fredag 28. april: Fri


Mandag 1. mai: Fri


17. mai: Fri


Kristi himmelfartsdag: 25. mai (fri)


2. pinsedag: 5. juni


Siste skoledag: 22. juni

 
 

Felles skolerute for videregående skoler i Akershus 2015-2018

Aktivitet / Skoleår

2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2018

Skolestart 18. august 17. august 17. august
Høstferie Uke 40 Uke 40 Uke 40
Juleferie 23. des - 1. jan 22. des - 2. jan 22. des - 2. jan
Vinterferie Uke 8 Uke 8 Uke 8
Påskeferie 21. - 28. mars 10. - 17. april 26. mars - 2. april
Siste skoledag 22. juni 22. juni 22. juni
Fridager 5.-6. mai
16. mai
17. mai
1. mai
17. mai
25. mai
5. juni
1. mai
10. mai
17. mai
21. mai