Lokal skolerute

Skoleute 2016/17 for Sørumsand videregående skole

 

Første skoledag: Onsdag 17. august


Høstferie: 3. - 8. oktober (uke 40)


Aksjon Siteki/nettverksdag for lærere: 25. november


Siste skoledag før jul: 22. desember


Juleferie: 23. desember - 2. januar. Elevene starter 3. januar


Første skoledag etter jul: 3. januar


Vinterferie: 20. - 24. februar (uke 8)


Påskeferie: 10. - 18. april. Elevene starter 19. april.


Fredag 28. april: Fri


Mandag 1. mai: Fri


17. mai: Fri


Kristi himmelfartsdag: 25. mai (fri)


2. pinsedag: 5. juni


Siste skoledag: 22. juni

 
 

Felles skolerute for videregående skoler i Akershus 2015-2018

Aktivitet / Skoleår

2016 - 2017

2017 - 2018

2018-2019

2019-2020

Skolestart 17. august 17. august 20. august 20. august
Høstferie Uke 40 Uke 40 Uke 40 Uke 40
Juleferie 22. des - 2. jan 22. des - 2. jan 24. des- 01. jan 23. des- 01. jan
Vinterferie Uke 8 Uke 8 Uke 8 Uke 8
Påskeferie 10. - 17. april 26. mars - 2. april 15.-22. april 6.-13. april
Siste skoledag 22. juni 22. juni 21. juni 23. juni
Fridager 1. mai
17. mai
25. mai
5. juni
1. mai
10. mai
17. mai
21. mai
1. mai
17. mai
30. mai
10. juni
1. mai
17. mai
21. mai
10. juni