Lokal skolerute

Skolerute 2017/18 for Sørumsand videregående skole

 

Første skoledag: Torsdag 17. august


Høstferie: 2. - 6. oktober (uke 40)


Aksjon Siteki/nettverksdag for lærere: 24. november


Siste skoledag før jul: 21. desember


Juleferie: 22. desember - 2. januar. Elevene starter 3. januar


Første skoledag etter jul: 3. januar


Vinterferie: 19. - 23. februar (uke 8)


Påskeferie: 26. mars - 3. april. Elevene starter 4. april.


Tirsdag 1. mai: Fri


Kristi himmelfartsdag: 10. mai (fri)

17. mai: Fri

18. mai: Fri


2. pinsedag: 21. mai


Siste skoledag: 22. juni

 
 

   

Felles skolerute for videregående skoler i Akershus 2017-2021

Aktivitet / Skoleår

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Skolestart 17. august 16. august 20. august 18. august
Høstferie Uke 40 Uke 40 Uke 40 Uke 40
Juleferie 22. des - 2. jan 24. des - 02. jan 23. des - 01. jan 23. des - 03. jan
Vinterferie Uke 8 Uke 8 Uke 8 Uke 8
Påskeferie 26. mars - 2. april 15.-22. april 6.-13. april 29. mars - 5. april
Siste skoledag 22. juni 21. juni 23. juni 22. juni
Fridager 1. mai
10. mai
17. mai
21. mai
1. mai
17. mai
30. mai
10. juni
1. mai
17. mai
21. mai
10. juni

1. mai
13. mai
17. mai
24. mai